Monumentale en historische panden renovatie

Aan een monument mag een bepaalde mate van oudheid en karakter afgelezen worden. Toch kan het noodzakelijk zijn om de gevel van het monument onder handen te nemen. Bijvoorbeeld voor het behoud van het gebouw vanwege bouwtechnische redenen of omdat de gevel qua uiterlijk in de loop der jaren is aangetast door vuil en aanslag.

Voor gevelreiniging bij monumenten geldt geen standaardaanpak. Absolute vereiste is een goede kennis van de te reinigen ondergrond. De verschillende mogelijke ondergronden als baksteen, turfsteen en natuursteen hebben ieder ook weer diverse hardheden, waardoor de reinigingstechniek op de gebruikte steen en de soort vervuiling afgestemd dient te worden. Van groot belang is verder dat de werkzaamheden veilig en verantwoord worden uitgevoerd. Immers, de gevel dient wel in zijn monumentale staat behouden te worden. Daarom is voor reiniging van monumenten altijd een vergunning vereist.

Gevelreiniging en voegwerk van monumentale panden

Naast gevelreiniging kan het ook nodig zijn om aangetast of vervallen voegwerk van een monument te vernieuwen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (voorheen Monumentenzorg) ziet toe op de noodzaak van het aanpakken van voegwerk. De stelregel is dat een licht beschadigde voeg beter is dan een nieuwe voeg. Bij voegwerkzaamheden aan monumenten vertrouwen wij op onze jarenlange ervaring.

Vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is er een subsidiepakket. Uitgangspunt hierbij is dat reiniging en/of renovatie bijdraagt aan de fysieke instandhouding van het monument. Bloemhof Voegwerken beschikt over gedegen kennis van en ervaring met het reinigen en renoveren van monumentale gevels. Werkzaamheden aan monumentale gevels worden door ons altijd met de grootste zorg en respect uitgevoerd.