Is het nodig om na zandstralen (vochtstraaltechniek) de gevel opnieuw te voegen?